👍 Service i topklasse  👍 Gennemarbejdet byggetilbud  👍 Private & erhverv

​Omtale

Tilbagemelding på Høgelsbjerg 15

​Tilbagemelding på tagprojekt

Ved tilbudsgivning mødes man af en ung, venlig, imødekommende, og medlevende tømrermester med evne, tid og lyst til at lytte og sætte sig ind i kundens tanker og ønsker. Der var god kemi fra første færd, og det at mester selv har været med fra tilbudsgivning til sidste skrue har været betryggende. Allerede fra første møde skilte Claus sig markant ud fra øvrige tilbudsgivere.

Hurtig respons med et seriøst og gennemarbejdet tilbud og oven i købet den fine service, at der med posten blev leveret vareprøver i form af tagsten, så produktet kunne studeres in natura.

​Mens foråret og dermed projektet nærmede sig, blev den løbende kontakt om småjusteringer mødt med forståelse og velvilje. Det blev nogle måneder før aftalt, at arbejdet ville gå i gang den 8. maj.

Den 8. maj kl. 0650 rullede der flere køretøjer op foran huset, og kl. 0700 var der liv og glade dage på stilladset, som var stillet op en uge i forvejen. Det kan kaldes rettidig omhu. En forespørgsel om forsikring mod vandskade blev mødt med den gode humor: "Det skal du ikke bekymre dig om...". Det var også ganske unødvendigt, for kl. 1700 samme dag var gamle tagsten fjernet, en 2,50 meter høj skorsten brækket ned og undertag fuldt monteret. Efterfølgende regnvejr bekræftede, at undertaget var fuldstændig tæt. Det var tydeligt, at alle håndværkere, der var involveret, var kompetente og satte den faglige stolthed højt. Dagens arbejde blev ikke afsluttet på grund af, at de 8 timer var gået, men først når det passede ind i projektet. Et effektivt team, som syntes at få arbejdet fra hånden som en leg.

At der blev leveret tagsten i forkert farve, så arbejdet blev forsinket, skyldtes leverandøren. Ikke desto mindre blev arbejdet lavet inden for de 3 uger, der var lovet, også selv om der oven i tilbuddet yderligere blev skiftet underbeklædning. Ellers havde arbejdet efter alt at dømme været færdigt på 1 uge. Nu tog det 3 uger helt nøjagtigt, for den dag, det sidste blev lavet, var en helligdag. Det kaldes ordholdenhed og service ud over det forventelige, at man arbejder på en helligdag for at overholde aftalen.

Det har helt igennem været en særdeles positiv oplevelse at have dygtige og i enhver henseende kompetente håndværkere til et projekt, som har så stor betydning for huset, og som ikke kun bestod af nyt tag, men også udskiftning af alt træværk til fibercement og montering af lystunnel. Der var hver dag rengjort fuldstændig efter dagens arbejde, og det var ganske hyggeligt og betryggende at have muntre håndværkere, som man uden betænkeligheder turde betro nøglen til huset og fri afbenyttelse af faciliteterne i den tid, arbejdet stod på.

Resultatet - både hvad angår materialer og farvevalg - høster daglig anerkendelse fra de mange, som passerer huset, og der har ikke været en eneste finger at sætte på arbejdets kvalitet efterfølgende. Imponerende.

Claus Vogt og hans muntre svende kan stærkt anbefales.